MIĽNÍKY

1992
– založenie spoločnosti K.T. spol. s r.o.
– inštalácia heatsetového ofsetového rotačného stroja Rotoman 30
– prvá tlačiareň na slovenskom polygrafickom trhu potláčajúca štvorfarebne
– novinový papier
1993
– prvá tlačiareň na slovenskom polygrafickom trhu potláčajúca štvorfarebne SC papier
1994
– inštalácia heatsetového ofsetového rotačného stroja Harris M 1000
1995
– tlač denníka SME technológiou heatsetovej ofsetovej rotačnej tlače
1996
– inštalácia heatsetového ofsetového rotačného stroja Harris 1000
1998
– obdržanie certifikátu Systémov manažérstva kvality STN EN ISO 9001:2001
2000
– inštalácia heatsetového ofsetového rotačného stroja Rotoman C
– obdržanie certifikátu Systémov environmentálneho manažérstva STN EN ISO 14001
– prvá tlačiareň na slovenskom polygrafickom trhu potláčajúca bez izopropylalkoholu
2002
– inštalácia zariadenia CTcP technológie – UV Setter 710 HS
2004
– inštalácia heatsetového ofsetového rotačného stroja KBA Compacta 214
– inštalácia zariadenia CTcP technológie – UV Setter 710 f2
2008
– zaradenie sa do programu Spoločensky zodpovedného podnikania UN Global compact
2009
– výstavba nových priestorov tlačiarne v priemyselnej zóne Komárna
– inštalácia heatsetových ofsetových rotačných strojov Rotoman N-a, N-b, N5
– inštalácia zariadenia CTP technológie – Agfa Galileo VXT
2010
– spustenie novej prevádzky Komárňanských tlačiarní na Bratislavskej ceste 3012 v Komárne