OBCHODNÉ PODMIENKY

Spoločnosť K.T. spol. s r.o. dbá na korektné obchodné vzťahy. Prvým krokom dobrej spolupráce je cenová ponuka, s ktorou sú spokojné obe strany – ako zákazník, tak i zhotoviteľ. Cenová ponuka je predlohou pre objednávku, ktorou zadávateľ záväzne objednáva u zhotoviteľa výrobu polygrafickej tlačoviny, s presne definovanými parametrami z príslušnej cenovej ponuky. Súčasťou objednávky je aj dodací termín. Ten musí byť potvrdený kompetentnou osobou zo spoločnosti K.T. spol. s r.o. Objednávka môže byť prijatá osobne, poštou, faxom alebo elektronickou poštou. Súčasne s prvou objednávkou odovzdá zadávateľ výpis z obchodného registra alebo živnostenský list (príp. kópiu). V prípade prvej spolupráce navrhuje zhotoviteľ 50% zálohovú platbu v čase zadávania podkladov a ponúka 14 dňovú splatnosť faktúry odo dňa dodania tovaru.

Spoločnosť K.T. spol. s r.o. sa zaväzuje objednanú tlačovinu vyprodukovať vždy riadne, včas a bez vád. Túto skutočnosť potvrdzujú dlhoroční spokojní zákazníci.


Na stiahnutie: