DOKONČENIE TLAČE - POSTPRESS

Dokončovacie spracovanie je výrobnou fázou, kde tlačiarenské produkty nadobúdajú svoju konečnú spotrebiteľskú podobu. V rámci dokončovacieho spracovania sa realizuje orez, falcovanie, lepená väzba V1, znášanie, šitá väzba V1, vlepovanie a vkladanie príloh a reklamných predmetov, balenie a paletizácia. Na dokončovacie spracovanie sa využívajú nasledujúce zariadenia:

Müller Martini 335 I.
Pracovná rýchlosť: 8500 produktov/hod
Najmenší možný nakladaný formát: 145 x 105 mm
Najväčší možný nakladaný formát: 400 x 290 mm
Počet nakladacích staníc: 7
Nakladacia stanica obálok: 1
Počet šicích hláv: 4
Najmenší možný orezaný formát: 148 x 105 mm
Najväčší možný orezaný formát: 470 x 300 mm

Müller Martini 335 II.
Pracovná rýchlosť: 8500 produktov/hod
Najmenší možný nakladaný formát: 145 x 105 mm
Najväčší možný nakladaný formát: 400 x 290 mm
Počet nakladacích staníc: 8
Počet šicích hláv: 4
Najmenší možný orezaný formát: 148 x 105 mm
Najväčší možný orezaný formát: 470 x 300 mm

Purlux Europa
Pracovná rýchlosť: 8500 produktov/hod
Najmenší možný nakladaný formát: 145 x 105 mm
Najväčší možný nakladaný formát: 400 x 290 mm
Počet nakladacích staníc: 6
Počet šicích hláv: 4
Najmenší možný orezaný formát: 148 x 105 mm so stredovým delením 148 x 105
Najväčší možný orezaný formát: 440 x 300 mm so stredovým delením 217 x 300 mm